дизайн на печатни материали

Предпечатна подготовка на рекламни материали:

За постигане на качествен печат е важно да се обърне специално внимание на обработката на изходните файлове за предотвратяване на грешки, които могат да възпрепятстват качественото възпроизвеждане на печат