БРАНДИРАНЕ НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Успешните рекламни кампании не се обвързват само с раздаването на рекламни материали и каталози. Много фирми, в сферата на услугите се доверяват  на  нас за брандирането на тяхното работно облекло

Така персоналът става разпознаваем и приобщен към фирмената култура.

Впечатлете клиентите си

Облечете Вашия екип със гордост

Брандирането на работно облекло постига няколко цели едновременно :

Стимулира служителите.

Създава атмосфера на екипност, уважение,корпоративна идентичност .

Утвърждава бранда пред клиентите .