Брандиране на работно облекло

Успешните рекламни кампании не се обвързват само с раздаването на рекламни материали и каталози.

Много фирми, в сферата на услугите се доверяват  на  нас за брандирането на тяхното работно облекло. 

Така персоналът става разпознаваем и приобщен към фирмената култура

Впечатлете клиентите си

Брандирането на работно облекло постига няколко цели едновременно:

Стимулира служителите.

Създава атмосфера на екипност, уважение,корпоративна идентичност .

Утвърждава бранда пред клиентите .

Облечете вашия екип с гордост и стил !